مجله فانی کول

تفریح و سرگرمی

۱۲۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

معنی اسم جَنت

جَنت : (عربی) بهشت، فردوس
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جِنان

جِنان : (عربی) 1- بهشت؛ 2- باغ‌ها؛ 3- (اَعلام) نام یکی از زنان شاعره عرب از عباسیان.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جَمیله

جَمیله : (عربی) 1- (مؤنث جمیل)، جمیل؛ 2- (اَعلام) جمیله بانوی آواز خوان و موسیقیدان عرب از مردم مدینه [حدود سال 142 هجری].
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جُمانه

جُمانه : عربی) 1- یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ 2- (اَعلام) نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع).
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جلیله

جلیله : (عربی) (مؤنث جلیل)، جلیل. 1- و 2-
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جلوه

جلوه : (عربی) نمایان شدن، خود را آشکار کردن، خودنمایی؛ (به مجاز) زیبایی، جاذبه
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جلاله

جلاله : (عربی) (مؤنث جلال)، جلال.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جانان

جانان : 1- معشوق، محبوب؛ 2- خوب؛ 3- زیباروی.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم جان‌افروز

جان‌افروز : (به مجاز) آسایش بخش روان.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم ثَنا

ثَنا :    (عربی) 1- ستایش، مدح؛ 2- دعا؛ 3- درود و تحیت؛ 4-حمد، شکر، سپاس.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی